När du gör en beställning ingår du ett bindande avtal med Lalaplants AB (Nedan kallat "Plantredo") och måste tillhandahålla nödvändiga uppgifter, kontaktinformation samt betalningsinformation för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Kom ihåg att det är ditt ansvar att se till att informationen är korrekt. Plantredo kan inte hållas ansvarig för förseningar eller problem som uppstår som resultat av felaktig eller ofullständig information från dig.


Vid mottagen beställning skickas automatiskt en bekräftelse per e-post med information om beställningen. Plantrédo avsäger sig ansvar för leverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Kan inte Plantrédo leverera enligt orderbekräftelse kommer du kontaktas om detta via e-post. För att handla på plantredo.com måste du vara minst 18 år.

När du beställer från oss godkänner du även villkoren för betalning via Klarna eller Stripe samt leverans med DHL enligt nedan:


Villkor Klarna

Genom att använda Klarna godkänner du Klarna AB (publ):s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), "Klarna", villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren"). I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. För att få använda Klarna måste du vara minst 15 år.

Identifiering, anpassning och riskbedömning
För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifyllda adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning, avgifter
Klarna uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna är faktura, delbetalning eller kortbetalning. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 30 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna.

För de flesta betalsätt, när du slutför ett köp via Klarna, träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har. Du kan dock erbjudas andra betalningssätt i Klarna (såsom exempelvis Swish), där Klarna inte övertar fordringen från butiken, utan din betalning av skulden regleras i stället direkt till säljaren. Ditt köp kommer dock även i dessa fall att omfattas av Klarnas köparskydd.

Användning
Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor. Om du tidigare har handlat med Klarna och därigenom angivit din adress kommer din adress automatiskt att förifyllas så fort du angett din e-postadress och postnummer. Du kan närsomhelst avsäga dig den här funktionen genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@klarna.se eller genom att välja det alternativet direkt i Klarna.

Försäkran
Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk
Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter
Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig.

Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

 • Kontaktinformation - namn, address, e-postaddress, telefonnummer m m
 • Personnummer
 • Betalningsinformation - kortnummer, fakturainformation m m
 • Finansiell information - t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
 • Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör
 • Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
 • Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
 • Allmänt tillgänglig information på internet

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den ehandlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES- området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på dataskydd@klarna.se

Genom att använda Klarna godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Cookies
Klarna använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Klarna använder cookies bl a i syfte att anpassa Klarna efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Klarnas Klarna Privacy Statement för närmare information om hur Klarna använder cookies. Genom att använda Klarna godkänner du vår användning av cookies.

Ändringar, tillägg och övriga Tjänster
Klarna ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Klarna. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje nytt köp. För övriga tjänster som Klarna tillhandahåller gäller Klarnas vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Villkor och prislista finns tillgängliga på www.klarna.se. Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.

Länkar till eller från andra webbplatser
Klarna godkänner eller kontrollerar inte någon tredje mans webbplats eller applikation och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den delen du använder sådan webbplats eller applikation från tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister
Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Klarna inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Klarna. Klarna ansvarar inte heller för skada som uppkommit om kunden inte följt bestämmelserna om PIN-kod. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Uppsägning
Rätten för dig att använda Klarna kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

Kontakt Klarna
Om du har frågor gällande Klarnas betaltjänster vänligen kontakta Klarna support.

Telefonnummer: 08-120 120 10

Måndag - torsdag 08:00 - 20:00
Fredag 08:00 - 18:00
Lördag - söndag 10:00 - 17:00
Helgdagar Stängt

Villkor Stripe

Stripe är en av världens ledande leverantörer av betaltjänster via Internet, och accepterar betalningar med VISA, MasterCard och American Express. Stripe garanterar en snabb och säker betalning som sker över en säker och krypterad anslutning, en så kallad SSL-säkrad anslutning.

Kontakt Stripe
Om du har frågor gällande Stripes betaltjänster vänligen kontakta Stripe support.

E-mail: info@stripe.com
Hemsida: https://stripe.com/en-se/contact


Leveransvillkor

"Alla växter är unika, därför kan vi inte garantera att växten du köper kommer se ut exakt som på bilderna, däremot kan vi lova att vi kommer göra vårt bästa för att skicka dig en växt som är så lik som möjligt."

Vi levererar till ditt närmaste ombud eller hem till dig i hela Sverige med DHL och Airmee. Vi skickar arbetsdagar Måndag till Torsdag och den normala leveranstiden är 2-4 arbetsdagar från att vi mottagit din order.

Så här mycket kostar de olika fraktalternativen

Order under 699 KR
* DHL Ombud 49 KR
* Airmee Hemleverans 99 KR

Order över 699 KR
* DHL Ombud 0 KR
* Airmee Hemleverans 99 KR

DHL Ombud
Din beställning skickas med DHL till ditt närmaste ombud. När ordern lämnar vårt lager får du ett mail med ditt ordernummer så att du kan följa din beställning. När paketet finns att hämta hos ombudet får du avisering via SMS eller mail med ett löpnummer. Endast svenska telefonnummer är giltiga. Ta med dig legitimation och löpnummer för att hämta ut ditt paket. Om någon annan ska hämta paketet åt dig krävs både ombudets och din legitimation.

Leveranstid
Paket inom Sverige levereras normalt inom 2-4 arbetsdagar (ej helgdagar) till mottagarens närmaste ombud. Under Juli månad, samt till vissa orter och skärgård förlängs leveranstiden.

Då vi skickar levande växter och ska kunna garantera deras hälsa kräver vi att du hämtar ut dina växter inom 3 dagar från att du får aviseringen om leverans från ditt ombud, varor som hämtas ut senare kommer ej gå att reklamera.

Om den sammanlagda vikten på de varor du beställt överstiger 20 kg kan beställningen inte levereras till ett ombud. Detsamma gäller för order av varor som sammanlagt överskrider skrymmesmåtten. Vi strävar efter att alltid packa dina varor så effektivt som möjligt för att minska miljöpåverkan och emballering.

Spåra din order till ombud
Du kan när som helst spåra din order på länken i mejlet du fick när din order skickades eller genom att klicka här och ange ditt 4-siffriga ordernummer.

Airmee Hemleverans

Din beställning skickas hem till din dörr med Airmee. När ordern lämnar vårt lager får du ett mail från Airmee med information om din leverans så att du kan följa den antingen i deras app eller via SMS. Endast svenska telefonnummer är giltiga. Om någon annan ska ta emot ditt paket åt dig krävs både ombudets och din legitimation.

Bokning av leverans
När du blir kontaktad av Airmee för att boka tid för din hemleverans är det viktigt att du bokar den tidigaste möjliga tiden som fraktbolaget erbjuder för att dina växter inte ska bli liggandes längre tid än nödvändigt. Om bokningen sker senare än 7 dagar efter den första kontakten från fraktbolaget kommer varorna ej gå att reklamera. Blir leveransen försenad eller ej kan levereras på första försöket pga kund kommer du som kund att debiteras för varje extra försök till leverans retroaktivt samt om varorna tar skada pga detta kommer dem ej gå att reklamera.

Leveranstid
Paketet levereras till mottagaren dörr på överenskommen leveransdag och tidsintervall 17-22 alla dagar i veckan. Notera att leverans hem kan ta längre tid att leverera än till ombud. Under Juli månad, samt till vissa orter och skärgård förlängs leveranstiden.

Airmee leveransområde
I dagsläget så kan Airmee erbjuda 70% av Sveriges befolkning hemleverans med deras tjänst. Om du bor på ett postnummer som ligger utanför deras leveransområde så kommer du ej att få upp dem som ett alternativ i kassan när du väljer leverans.

Spåra din order till hemleverans
Du kan när som helst spåra din order på länken i mejlet du fick från Airmee när din order skickades.

Ej uthämtat paket/ ej mottagen hemleverans
Ditt paket finns hos ombudet och butiken i 14 dagar efter att det har kommit fram, därefter returneras det till vårt lager. Ej uthämtade paket makuleras automatiskt när de kommit i retur till vårt lager. För ej uthämtade paket debiteras hela avgiften för varorna och leveransen.

Är mottagaren inte hemma på leveransdagen kan mottagaren själv hämta paketet på angivet utlämningsställe eller boka en ny utkörning. Utkörning sker då mot avgift på mottagarens bekostnad. Om detta händer så går det ej att reklamera varorna i leveransen.

Om du inte kan ta emot leveransen inom 14 dagar så returneras paketet till vårt lager. För ej mottagna leveranser debiteras hela avgiften för varorna och leveransen.

Försening och delleverans
Vi gör vårt bästa för att leverera så fort som möjligt men ibland uppstår dessvärre förseningar. Vi garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för förseningar. Vissa produkter kan på grund av sin beskaffenhet inte sändas i ett paket. Vid delad leverans får du en avisering för varje kolli i sändningen.

Returätt
Då vi handlar med växter på plantredo.com så erbjuder vi inte returätt. Så se till att du är säker på ditt köp innan du slutför det.

Reklamationer
Du har alltid rätt att reklamera en felaktig vara inom 7 dagar från det datum du mottog den. Då vi skickar levande växter och ska kunna garantera deras hälsa kräver vi att du hämtar ut dina växter inom 3 dagar från att du får aviseringen om leverans från ditt ombud, varor som hämtas ut senare kommer ej gå att reklamera.

För snabbast möjliga handläggning vid reklamation av din vara, skickar du ett mejl till kundservice@plantredo.com innehållande:

 • Ordernummer
 • Orsak till reklamation
 • Bild på varan

Observera att reklamationer återbetalas i första hand, alternativt vid önskemål så skickar vi ersättningsprodukter med DHL till ditt närmsta ombud, oavsett vilket leveransalternativ din originalorder hade. Finns varan du reklamerar inte i lager vid tillfället kommer vi istället att återbetala dig för varukostnaden samt eventuella fraktkostnader.

100% Klimatkompenserad frakt
Vi är stolta över att all vår frakt är 100% klimatkompenserad och att alla växter och tillbehör kommer paketerade i återvinningsbart material.
 

Information i webbshopen

Vi på Plantredo jobbar aktivt för att undvika fel i webbshoppen. Emellertid kan det förekomma fel och ofullständigheter i information, texter, bilder, grafik och annat material. I sådana fall och i den utsträckning som lagen tillåter, kan vi inte hållas ansvariga för skador som uppstår därav, såtillvida sådan skada inte är ett resultat av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från vår sida.

Det är alltid vår avsikt att på ett rätt och riktigt sätt återge de varor som finns till försäljning i denna webbshop. Vi kan dock inte att garantera att färgerna på produktsidorna exakt återger varans verkliga färger. Eventuella avvikelser kan bero på din dators färg- och bildinställningar och därför kan vi inte garantera att färgerna är exakt samma som på din datorskärm.

Alla växter är unika, därför kan vi inte garantera att växten du köper kommer se ut exakt som på bilderna, däremot kan vi lova att vi kommer göra vårt bästa för att skicka dig en växt som är så lik som möjligt.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och oavsett anledning ta bort eller ändra de tjänster samt produkter vi erbjuder och den information vi visar på vår webbshop utan föregående meddelande.

Varor som är slut i lager
Om en vara du beställt har tagit slut i lager skickas dina övriga varor så snabbt som möjligt. Vi kontaktar dig alltid så fort som möjligt för att informera om det saknas någon vara i din beställning. Vi krediterar även din betalning för den saknade varan inom 14 dagar. Vi restnoterar inte varor som är tillfälligt slut och reserverar oss för felsaldo i vår webshop. Varor som är tillfälligt slut måste beställas om på nytt vid ett annat tillfälle. Vi har ingen möjlighet att automatiskt meddela när en artikel åter finns tillgänglig efter att ha varit tillfälligt slutsåld.

Priser
Alla priser på plantredo.com är i svenska kronor (SEK) och inklusive moms. Priserna gäller tills vidare. För produkter som ingår i olika kampanjer gäller priserna endast under kampanjperioden. Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller sig Plantredo rätten att annullera ordern.

Konsumenträtt
Du har som konsument i Sverige alltid rätt att vända dig direkt till oss på Plantrédo för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning. Se även mer information om din rätt som konsument på www.konsumentverket.se samt din rätt som konsument att få en tvist prövad utanför domstol hos Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se samt postadress ”Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm”. Plantrédo medverkar i eventuellt alternativt tvisteförfarande och följer ARNs rekommendationer. Se även EU-kommissionens hemsida för alternativ tvistelösning avseende konsumenters onlineköp http://ec.europa.eu/odr

Välmående växter

Vi köper endast växter från noga utvalda odlare, så att vi kan leverera växter av högsta kvalitet till de bästa priserna.